Bild på Sverkerskolan

Kontaktpersoner

Om fastigheten

Adress:
Sysslomansgatan 34, 752 27 Uppsala
Hemsida:
https://sverkerskolan.uppsala.se
Skolform:
Grundskola
Byggår:
1907
Lokalarea m²:
2997