Skadegörelse kostar miljontals kronor

Skadegörelse inträffar på de flesta skolor, men vissa skolor är mer utsatta än andra. Det ger inte bara en känsla av otrygghet, det är också väldigt dyrt. Det största problemet är krossade fönsterrutor, som varje år kostar stora summor att åtgärda. Dessutom medför skadegörelse andra kostnader, till exempel för sanering och avbrott i verksamheten.

Skolfastigheters förebyggande insatser

Till vår hjälp för att upptäcka och förebygga skadegörelse och stöld har vi vår skolbil med väktare. Den rör sig regelbundet runt fritidsgårdar, skolor och förskolor där behovet av tillsyn är större. Vid de mest utsatta byggnaderna använder vi oss av kamerabevakning. Vi förebygger också genom:

 • beskärning av buskar för ökad insyn
 • förbättrad utebelysning vid fastigheterna
 • radardetektorer på tak som förhindrar takklättring och skadegörelse
 • automatisk avstängning av inkommande vatten för att förhindra vattenskada
 • installation av okrossbart polykarbonat istället för vanligt fönsterglas
 • samarbete med skolor och förskolor för att hitta en säker förvaring av datorer och läsplattor
 • förstärkning av skalskyddet i våra fastigheter
 • utökning och komplettering av fastigheternas inbrottslarm
 • tillfällig stationär bevakning av väktare vid behov

Detta kan ni göra i verksamheten

Vi arbetar aktivt för att förebygga – men det finns även sådant som ni kan göra i er dagliga verksamhet:

Förebygga skadegörelse

 • Håll miljön ren från lösa stenar och andra tillhyggen.
 • Var uppmärksam på trasig belysning och mörka platser. Gör en felanmälan vid brister.
 • Håll utkik efter tecken på att skolmiljön används som tillhåll. Tecken kan vara cigarettfimpar, skräp, tomflaskor, kanyler och brända utemöbler.
 • Gör en felanmälan om buskar och träd försämrar insynen till fastigheten. Dålig insyn kan öka risken för inbrott och skadegörelse.
 • Gör en felanmälan vid klotter och skadegörelse. En ren och välordnad miljö kan bidra till minskad skadegörelse.
 • Uppmärksamma skadegörelse i tidiga skeden. Klotter eller ett saboterat stuprör kan vara början till grövre händelser.

Förebygga stöld

 • Kontrollera att fönster och dörrar är ordentligt stängda och låsta.
 • Dra ner persienner eller gardiner för att minska insynen i lokaler där stöldbegärligt material förvaras. Exempel på stöldbegärligt material är läsplattor, datorer och nycklar.
 • Förvara stöldbegärligt material i säkra och larmade lokaler under kvällar, nätter och helger.
 • Förvara laddningsbara datorvagnar i skyddsklassat utrymme. Utrymmet ska vara låst och larmat. Fönster ska vara reglade och helst försedda med galler.
 • Undvik att förvara stöldbegärligt material i lokaler på markplan eller synligt genom fönster i byggnaden.
 • Var uppmärksam på obehöriga personer som rör sig på skolan. Kontakta polis vid behov.

Om ni utsätts för skadegörelse eller stöld

Kontakta oss om ni har problem med skadegörelse eller stöld. Vi kan hjälpa er med både riskanalys och förebyggande arbete. All stöld och skadegörelse ska också polisanmälas.

Med gemensamma insatser kan vi öka tryggheten ute på förskolor och skolor.