Fasaden på en skolbyggnad med skolgård i förgrunden.

Just nu sker bland annat slutarbeten i utemiljön samt med ytskikt, installationer och montering av inredning. Inflyttning sker till sommaren och skolan öppnar upp för verksamhet till terminsstarten 19 augusti.  

Läs mer i UNT:s reportage från byggplatsen: Nu är Gottsundaskolan snart klar – så ser den ut

Läs mer om projektet att bygga nya Gottsundaskolan