Tidslinje

 1. Utredning/förstudie

  Avslutad
 2. Förslagshandling

  Preliminärt slutdatum
 3. Projektering

  Preliminärt slutdatum
 4. Produktion

  Preliminärt slutdatum

Kontakt

Adress:
Flogstavägen 105, 752 72 Uppsala
Projektansvarig
Athanasios Kargiotis

Mer om bygget av nya Flogstaskolan

Nya Flogstaskolan kommer utgöras av tre våningar och ha plats för totalt 420 elever, vilket innebär en fördubbling av antalet skolplatser jämfört med den gamla skolan. Skolan kommer att byggas med ett stort tillagningskök och matsal, där möjlighet finns att tillaga och leverera mat också till andra skolor och förskolor i närområdet.

Skolbyggnaden blir L-formad, vilket i sin tur skapar en skyddad skolgård, med en stor, anslutande utemiljö vilken omfattar totalt 10 112 kvadratmeter friyta. Skolan placeras delvis på tidigare exploaterad mark, där skolgården i huvudsak kommer riktas mot det angränsande skogsområdet i väster. Befintlig vegetation kommer att bevaras i största möjliga mån för att ge både skugga och variation i leklandskapet.

För att ge plats åt det nya som ska byggas på fastigheten, kommer den befintliga skolbyggnaden att på sikt rivas. Byggprojektet kommer att ske i flera etapper och skolverksamhet i den gamla Flogstaskolan kommer att under hela tiden som den nya skolan byggs.

Bygget av Flogstaskolan är ett projekt där hållbarhet kommer att ges extra fokus. Det handlar bland annat om att bygga koldioxidneutralt, där också möjligheten att återanvända byggmaterial från den gamla skolan

Nya Flogsta skola, med idrottshall, är ritad av Sweco Architects och fastighetens utemiljö har skapats av PE Teknik & Arkitektur. Byggnaderna uppföras med certifieringen Miljöbyggnad Silver och kommer bland annat ha solcellspaneler på taket för elförsörjning och värmas upp genom fjärrvärme.


Byggstart planeras kunna ske sommaren 2026. Planen är att skolan ska kunna färdigställas i tid för att verksamhet ska kunna starta i de nya lokalerna under vårterminen 2028. Idrottshallen planeras i sin tur kunna tas i bruk till inledningen av 2030.

Läs tidigare nyhet om nya Flogstaskolan (publicerad 13 december 2022)

 

Map Data
Map data ©2020 Google
Map DataMap data ©2020 Google
Map data ©2020 Google
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?