Byggplats för en ny förskola med vepor på stängsel i förgrunden.

Vi är måna om att hålla våra tidplaner och ber om överseende ifall vissa arbeten upplevs störande för dig som är närboende, hemma eller bara passerar förbi våra större byggplatser.

Här nedan kan du läsa lite mer om vad som pågår på våra olika pågående byggen och större renoveringar vid våra fastigheter under den kommande semesterperioden.

Vad sker på Skolfastigheters olika byggplatser under sommaren?

- Nya Gottsundaskolan och Rosendals skola: Produktionen avslutas, men vissa arbeten kan pågå under juli med eventuella besiktningsanmärkningar och kompletteringar. Verksamheten börjar flytta in från 1/7 och skolstart i lokalerna den 19 augusti.

Följande nybyggnadsprojekt pågår fram till första veckan i juli, men håller sedan stängt under veckorna 28-31: 


- Stadsskogens förskola

Pågående byggnads- och större ROT-projekt under sommarveckorna:

- Bälinge skola: Pågående ROT-arbeten med skolgård och hus 4 (den gamla delen av skolan)

- Järlåsa skola/förskola: Invändig ytskiktsrenovering i klassrum pågår under sommarlovet. HZ bygg är entreprenör.

- Jälla gamla idrottshall: Saneringsarbete i gamla sporthallen pågår inför rivningen, vilken planeras kunna inledas under sommarveckorna.


- Jälla nya idrottshall: Eventuellt pågår arbeten i juli med besiktningsanmärkningar av den nya idrottshallen.

- Karlavagnens förskola: Eventuellt kommer vissa förberedelser att ske på tomten inför kommande bodetablering och instängsling.

- Ärentunaskolan: Under sommaren kommer renoveringen att dra igång för hus D, där rivning påbörjas under vecka 25.  Arbetet kommer pågå under hela sommaren och beräknas klar till jullovet 2024.