Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 23 februari 2016

Praktikplatser i projekt ska öka integrering

I byggprojektet nya Tiundaskolan söker vi nu personer till ett antal praktikplatser. Syftet är att integrera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i projektet och öka förutsättningarna för en framtida anställning i byggbranschen.

Väg in på arbetsmarknaden

Konsulter och underentreprenörer har tillsammans med Skolfastigheter och ByggDialog tagit fram förslag på arbetsuppgifter som kan vara lärorika och givande för praktikanter i byggbranschen. Arbetsuppgifter, krav på erfarenhet och kompetens matchas nu med kandidater hos Arbetsförmedlingen och Academicum. När matchning och urval av praktikanter är klart startar praktikperioden, som vanligtvis sträcker sig över några månader.

- Syftet är att praktikanten ska få god inblick i och kunskap kring hur ett byggprojekt fungerar och förhoppningsvis öka möjligheten till anställning, antingen i något av företagen knutna till projektet eller andra företag i Uppsala, säger Karin Rosén, Skolfastigheters projektledare för nya Tiundaskolan.

Flera olika arbetsuppgifter har identifierats

Exempel på arbetsuppgifter som har identifierats för praktikplatser i projektet är hantlangare, logistiksamordnare, mottagning/mottagningskontroll av material och hyrmaskiner, renhållning och sortering av material på bygget, enklare snickeri och montage, CAD-stöd och projektstöd.

- Vilka arbetsuppgifter som kan bli aktuella beror helt på vilken erfarenhet praktikanten har. Vissa personer kanske saknar erfarenhet från byggbranschen medan andra har svårt med språket och hur en svensk byggarbetsplats fungerar, säger Karin Rosén.

För mer information kontakta Karl Sköld, projektchef ByggDialog, tel 010-45 988 70, karl.skold@byggdialog.se

Läs mer om projektet nya Tiundaskolan.