Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 17 juni 2016

Bostadsutveckling i Sala backe

Uppsala kommun och Skolfastigheter inleder en gemensam process för utveckling av bostäder intill Brantingskolan och Skomakarparken i Sala backe.

I Sala backe i centrala Uppsala finns två fastigheter, Sala backe 15:1 och Sala backe 1:1, där Uppsala kommun och Skolfastigheter som fastighetsägare inleder ett samarbete. Tillsammans bjuder parterna in byggherrar för att i dialog arbeta fram det bästa förslaget för utformning av bostäder i området.

Markanvisning genom dialog

De aktuella fastigheterna utgör en mindre del av Brantingskolans skolgård och del av Skomakarparken på andra sidan av Hjalmar Brantingsgatan. Uppsala kommun och Skolfastigheter bjuder nu in byggherrar att delta i en process för att gemensamt arbeta fram de bästa förslagen för de två områdena. Genom kreativt dialogförfarande skapas vinnande förslag. Vinnande aktör påbörjar därefter tillsammans med Uppsala kommun och Skolfastigheter en detaljplaneprocess för området.

Välkommen att delta!

Intresseförfrågan Brantingskolan och Skomakarparken 2016-06-17.pdf

Kontakt

Frågor och svar

Fråga: Kan två bolag inom samma koncern göra en gemensam intresseanmälan?
Svar: Uppsala Kommun och Uppsala kommun Skolfastigheter AB ställer sig positiva till att två eller fler bolag lämnar en gemensam anmälan.

Fråga: Avses tre A4-sidor per referensprojekt eller tre A4-sidor för samtliga fyra referensprojekt?
Svar: I intresseförfrågan Brantingskolan och Skomakarparken på sidan fyra under avsnitt två, vidare under punkt 6, avses max 3 A4-sidor per referensobjekt.

Karta över fastigheter aktuella för bostadsutveckling

De två aktuella fastigheterna, Sala backe 1:1 och Sala backe 15:1 ligger i anslutning till Brantingskolan.