Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.

Nyheten publicerad: den 7 november 2019

Nytt beslut – Brantingsskolans aula rivs

Under förra veckan fattades beslut om att Brantingsskolans aula ska rivas. Detta då utredningar under renoveringsarbetet uppdagat så stora brister i de bärande konstruktionerna att fortsatt arbete skulle medföra stora risker och orimliga kostnader.

Uppdraget att bygga nya Brantingsskolan har tidigare innehållit krav på att, av kulturhistoriska skäl, bevara aulan från den gamla byggnaden. När resten av skolan revs under hösten 2018 fick därför aulan och det vidhängande trapphuset stå kvar.

Under hösten 2019 har man dock funnit så stora brister i de bärande konstruktionerna att det kan vara farligt att utföra arbeten i byggnaden. Plan- och byggnadsnämnden fattade den 18 oktober beslut om arbete inte får utföras närmare än 15 meter från aulan.

Med hänsyn tagen till beslutet om förbud mot fortsatt arbete, samt till de kostsamma och tidskrävande åtgärder som krävs för att bevara aulabyggnaden, har Skolfastigheter har därför ansökt om lov att riva aulabyggnaden, vilket beviljades under den 29 oktober.

Nu är nästa steg att ta fram en rivningsplan. Vad som ska ersätta aulabyggnaden vet vi inte i dagsläget. Skolfastigheter arbetar tillsammans med kommunledningskontorets fastighetsstab för att snabbt få fram en bra lösning.

Det är idag svårt att säga hur tidsplanen för Brantingsskolan påverkas, mer än att det kommer att bli förseningar. Samtliga parter gör sitt bästa för att förseningen inte ska bli större än nödvändigt.